Lập trình Scratch là gì và tại sao nên học lập trình Scratch?

Lập trình là nghệ thuật viết những chỉ dẫn cho máy tính những điều cần làm. Scratch là ngôn ngữ lập trình kéo thả được phát triển bởi đại học MIT. Scratch có giao diện và cách lập trình trực quan sinh động. Scratch là công cụ tuyệt vời để lập trình game, hoạt hình, […]