Đội ngũ chuyên gia

Công ty Cổ phần Giáo Dục KDI

Để thực hiện tầm nhìn của mình, tổ chức giáo dục KDI quy tụ những thành viên có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo.