Ban điều hành

Công ty Cổ phần Giáo Dục KDI

Để thực hiện tầm nhìn của mình, công ty cổ phần giáo dục KDI được điều hành bởi đội ngũ tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo