Công nghệ in 3D và ứng dụng thiết kế 3D cho trẻ em

Giới thiệu công nghệ in 3D In 3D là một công nghệ cho phép sản xuất một vật thể nào đó giống hệt với bản vẽ thiết kế trên máy tính. In 3D được dự đoán là một công nghệ làm thay đổi nền sản xuất của thế giới trong thế kỷ 21.  In 3D […]