KDI Education tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chiều ngày 25/7/2022, tại trụ sở công ty ở TP.HCM, Công ty Cổ phần Giáo dục KDI đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chương trình có sự tham gia của ông Kiều Hữu Dũng, chủ tịch HĐQT tập đoàn KDI Holdings, ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc tập […]