Tập huấn giáo viên STEM tại Trường Song Ngữ Quốc Tế Hanoi Academy ️

Hanoi Academy

Chương trình Tập huấn giáo viên STEM do KDI Education kết hợp cùng Trường Hanoi Academy tổ chức vào ngày 18 và 19/7/2022. Nhằm giúp đội ngũ giáo viên nắm bắt kiến thức tổng quan về giáo dục STEM, đồng thời hướng dẫn triển khai kế hoạch bài dạy STEM theo chương trình GDPT 2018. […]