Học STEM miễn phí với hệ thống Elearning của KDI Education

Với mục tiêu hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục STEM toàn diện của mình, trong thời gian vừa qua, đội ngũ chuyên gia của KDI Education đã nghiên cứu và tạo ra giải pháp đào tạo trực tuyến thông qua nền tảng elearning của mình. Để đồng hành cùng phụ huynh và học sinh […]