Lập trình Python là gì và ứng dụng trong những lĩnh vực nào?

Lập trình Python là gì? Python là ngôn ngữ lập trình đa năng do Guido van Rossum sáng tạo ra vào năm 1991. Python là ngôn ngữ lập trình với những ưu điểm nổi bật như dễ đọc, dễ nhớ, dễ học. Cấu trúc của ngôn ngữ lập trình Python khá rõ ràng và thuận […]