Tập huấn giáo dục STEM tại Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Nhà Bè

Sáng ngày 17/09/2018, Công ty Cổ Phần Giáo Dục KDI (KDI Education) đã phối hợp với Phòng Giáo Dục Huyện Nhà Bè – TP. HCM để tổ chức chương trình trải nghiệm giáo dục sáng chế cho các em học sinh trường Tiểu Học Nguyễn Thị Hương, đồng thời tập huấn phương pháp giáo dục STEAM từ […]